Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος (Εορτή Ματθαίος)

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος καταγόταν από την Γαλιλαία. Προτού γίνει μαθητής του Κυρίου ασκούσε το επάγγελμα του Τελώνη και ονομαζόταν Λευΐ. μία μέρα και ενώ καθόταν στο τελωνείο του, έξω από την Καπερναούμ, τον πλησίασε ο Ιησούς και του ζήτησε να τον ακολουθήσει. Ο Ματθαίος υπάκουσε και δέχθηκε τον Κύριο στην οικία του, όπου παρέθεσε γεύμα σε Αυτόν καθώς και σε πολλούς τελώνες, με τους οποίους ο Ιησούς συζήτησε και συνέφαγε, ενέργεια για την οποία κατηγορήθηκε από κάποιους Φαρισαίους. Όταν ο Κύριος πληροφορήθηκε τις κατηγορίες απάντησε ως εξής: «Δεν ήρθα για να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια». Έκτοτε ο Ματθαίος υπήρξε μαθητής και Απόστολος του Κυρίου. Έπειτα από την ανάσταση του Ιησού Χριστού ο Ματθαίος ανέλαβε να κηρύξει το λόγο του Κυρίου στους Πάρθους και στους Μήδους. Κατά την εκτέλεση του ιεραποστολικού έργου ο Ματθαίος επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων. Ως ευαγγελιστής έχει σύμβολο έναν φτερωτό άνθρωπο. στο ανεκτίμητης αξίας έργο του περιλαμβάνεται και η συγγραφή του πρώτου Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας ήκουσας, φωνής του Λόγου, και της πίστεως, το φως εδέξω, καταλείψας τελωνείου τον σύνδεσμον όθεν Χριστού την απόρρητον κένωσιν, ευηγγελίσω Ματθαίε Απόστολε. Και νυν πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Του τελωνείου τον ζυγόν απορρίψας, δικαιοσύνης τω ζυγώ προσηρμόσθης, και ανεδείχθης έμπορος πανάριστος, πλούτον κομισάμενος, την εξ ύψους σοφίαν, όθεν ανεκήρυξας, αληθείας τον λόγον, και των ραθύμων ήγειρας ψυχάς, καθυπογράψας, την ώραν της κρίσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου