Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Ανακομιδή Λειψάνου Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου


Βλέπε βιογραφία του στις 8 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε την ανακομιδή του Ιερού λειψάνου του, από την Ποντική Ηράκλειας στα Ευχάιτα. Εναποτέθηκε στο πατρικό του σπίτι, καθώς ο ίδιος ο Μάρτυρας παράγγειλε στον ταχυγράφο του Αύγαρο.


Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Δωρεών θεοσδότων όλβον ακένωτον, την των σεπτών σου λειψάνων θήκην πλουτούντες σοφέ, την μετάθεσιν αυτών πανηγυρίζομεν, αγιασμού τας δωρεάς, ποριζόμενοι πιστώς, Θεόδωρε Στρατηλάτα· διό μη παύση πρεσβεύων, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Κοντάκιον  Ήχος β'. Τα άνω ζητών.

Ανδρεία ψυχής την πίστιν θωρακισάμενος, και ρήμα Θεού ως λόγχην χειρισάμενος, τον εχθρόν κατέτρωσας, των Μαρτύρων μέγιστε Θεόδωρε, συν αυτοίς Χριστώ τω Θεώ, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου